Groeiplaatsproductiviteit voor zomereik, beuk en grove den in Vlaanderen

Groeiplaatsproductiviteit voor zomereik, beuk en grove den in Vlaanderen

1 juni 2012 om 14:08 door Wim Aertsen, Vincent Kint, Jos Van Orshoven, Bart Muys

40-3.PNG
Bossen spelen wereldwijd een onvervangbare rol voor welvaart en welzijn. In de afgelopen eeuw waren bossen onderhevig aan veranderingen in milieucondities die veel sneller waren dan de honderden jaren voordien. Bovendien staat het bospatrimonium zowat overal ter wereld onder grote druk. Om de huidige en bijkomende ecosysteemdiensten ook in de toekomst te kunnen blijven leveren moet het bosbeheer in een meer duurzame en multifunctionele richting blijven evolueren. Een accurate schatting van de groeiplaatsproductiviteit is één van de sleutelelementen van duurzaam bosbeheer. De groeiplaatsproductiviteit is immers een uitstekende indicator voor ecosysteemdiensten zoals houtproductie en koolstofopslag. Een goede schatting is daarom van cruciaal belang voor het inschatten van toekomstige houtbeschikbaarheden, het kiezen van geschikte locaties om bepaalde boomsoorten aan te planten en het kiezen van het meest geschikte beheer voor een boomsoort op een bepaalde groeiplaats.

Bekijk PDF

Referenties:

Aertsen, W. (2011) Forest site productivity in temperate regions, empirical modelling in environmental and geographical space. Doctoraatsproefschrift nr. 1000 aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de KU Leuven.

Aertsen, W., Kint, V., De Vos, B., Deckers, J., van Orshoven, J., Muys, B. (2012) Predicting forest site productivity in temperate lowland from forest floor, soil and litterfall characteristics using boosted regression trees. Plant and Soil 354,157-172.

Campioli, M., Vincke, C., Jonard, M., Kint, V., Demarée, G., Ponette, Q. (2012) Current status and predicted impact of climate change on forest production and biogeochemistry in the temperate oceanic European zone: review and prospects for Belgium as a case study. Journal of Forest Research 17, 1-18.

Jansen, J. J., Sevenster, J., Faber, P. J. (1996) Opbrengsttabellen voor belangrijke boomsoorten in Nederland. IBN-DLO, Wageningen.

Kint, V., Deckmyn, G., Campioli, M., Vansteenkiste, D., Aertsen, W., Bequet, R., Van Acker, J., Muys, B., Ceulemans, R. (2011) Een beleidsondersteunend computermodel voor duurzaam bosbeheer gebaseerd op ecofysiologische analyse en simulatie van boomontwikkeling. Eindrapport SimForTree, IWT-SBO project 060032. (www.simfortree.be).

Kint, V., Aertsen, W., Campioli, M., Vansteenkiste, D., Delcloo, A., Muys, B. (2012) Radial growth change of temperate tree species in response to altered regional climate and air quality in the period 1901-2008. Climatic Change (In press). 

Labels: