De essenziekte [Chalara fraxinea]: een nieuwe schimmel, een nieuwe ziekte...

De essenziekte [Chalara fraxinea]: een nieuwe schimmel, een nieuwe ziekte...

1 maart 2012 om 12:34 door Peter Roskams, Arthur De Haeck

39-3.PNG

Sinds een tiental jaren wordt in een groot deel van Europa ernstige ziektesymptomen en sterfte bij gewone es (Fraxinus excelsior L.) vastgesteld. De eerste meldingen dateren van de jaren ’90 uit Litouwen en Polen. De eerste officiële vaststelling van Chalara fraxinea in het Vlaamse Gewest dateert uit het najaar van 2010, toen de ziekte werd aangetoond in een jonge aanplanting in Schorisse (Oost-Vlaanderen). Korte tijd later konden eerder vastgestelde symptomen in een essenbestand in Liedekerke (VlaamsBrabant) ook aan deze infectie toegeschreven worden. Uit nader onderzoek van de aangetaste bomen op deze locatie bleek dat de ziekte hier al in 2007 aanwezig was. Uit een door het INBO in 2011 uitgevoerde bevraging en op basis van eigen terreinobservaties blijkt dat de ziektesymptomen in alle Vlaamse provincies vrij algemeen voorkomen. Vermoedelijk heeft de ziekte zich reeds sinds enkele jaren vrijwel onopgemerkt gevestigd om zich dan duidelijk te manifesteren.

Labels: