Ecologische bosuitbreiding: nieuwe inzichten vereisen nieuwe aanpak - hoe vertaalt dit alles zich in de praktijk

Ecologische bosuitbreiding: nieuwe inzichten vereisen nieuwe aanpak - hoe vertaalt dit alles zich in de praktijk

1 september 2011 om 13:02 door Kris Vandekerkhove, Kris Verheyen, Luc De Keersmaeker

37-4.PNG

In het dichtbevolkte Vlaanderen zijn de mogelijkheden voor bosuitbreiding beperkt. We moeten bij bosuitbreiding dus op hetzelfde moment kwantitatieve doelen, zoals het vergroten van het bosareaal of het verhogen van de productie van houtige biomassa, en kwalitatieve doelen nastreven. Bij deze kwalitatieve doelen denken we in de eerste plaats aan de ontwikkeling van ecologisch waardevolle bosecosystemen. In dit artikel beschrijven we de invloed van verschillende opties bij de aanleg en het onderhoudsbeheer van nieuwe bossen op de ontwikkeling van de kruidlaag. In mindere mate gaan we ook in op structuurdiversiteit en gevolgen voor fauna. Na een schematisch overzicht van de verschillende beheeropties zetten we een aantal overwegingen op een rij die de keuze voor één of meerdere opties bepalen en formuleren we een aantal aanbevelingen.

Zie PDF

Referenties:

Grime J.P. (1974) Vegetation classification by reference to strategies. Nature 250: 26-31.

Schmidt M., Ewald J., Fischer A., von Oheimb G., Kriebitzsch W.U., Ellenberg H., Schmidt W. (2003) Liste der Waldgefäßpflanzen Deutschlands. Mitt. Bundesforschungsanst. Forst- und Holzwirtsch 212: 1-34.

Taylor, K. (2009) Biological Flora of the British Isles: Urtica dioica L. Journal of Ecology 97: 1436- 1458.

Verstraeten A., Vandekerkhove K., Quataert P. (2006) Spontane verbossing versus bosaanplanting: vergelijking van de vegetatiestructuur en –soortensamenstelling. Bosrevue 18: 1-5.

Verstraeten A., Vandekerkhove K., Quataert P. (2007) Bosaanplanting of spontane verbossing? : aanbevelingen voor het beleid en het beheer. Bosrevue 20: 1-5. 

Labels: