Bosplanten in de tang genomen: landschap en bodem als knelpunten voor de ontwikkeling van soortenrijke jonge bossen

Bosplanten in de tang genomen: landschap en bodem als knelpunten voor de ontwikkeling van soortenrijke jonge bossen

1 september 2011 om 12:40 door Lander Baeten, An De Schrijver, Luc De Keersmaeker

37-1.PNG

Bossen in Vlaanderen en ook elders in West-Europa kennen een bijzonder rijke geschiedenis. Historisch-ecologisch onderzoek leerde ons dat de mens al gedurende minstens enkele eeuwen tot millennia een belangrijke impact heeft op bossen (bv. Tack et al. 1993; Baeté et al. 2009). Getuige hiervan zijn ondermeer erfgoed zoals grafheuvels en wegenpatronen, de boomsoortensamenstelling en de bosstructuur. Landgebruiksveranderingen hebben waarschijnlijk de meest dramatische impact: het merendeel van onze bossen werd ooit gekapt om er landbouwgrond van te maken waarna er terug bebost werd. Sinds het begin van de jaren tachtig wordt onderzoek gedaan naar de gevolgen van een historisch landbouwgebruik op bosecosystemen. De eerste studies beschreven vooral de vaak grote verschillen in bodemeigenschappen en vegetatiesamenstelling tussen ‘jonge’ bossen op voormalige landbouwgrond en ‘oude’ bossen die voor zover we weten altijd bos geweest zijn. 

Zie PDF

Referenties:

Baeté H., De Bie M., Hermy M., Van den Bremt P. (2009) Miradal: erfgoed in Heverleebos en Meerdaalwoud. Davidsfonds, Leuven.

Baeten L., Vanhellemont M., Van Calster H., Hermy M., De Schrijver A., Verheyen K. (2009) Zullen bosplantenpopulaties zich ooit vestigen in jonge bossen op voormalige landbouwgronden? De Levende Natuur 110: 215-219.

Hermy M., Honnay O., Firbank L., Grashof-Bokdam C., Lawesson J.E. (1999) An ecological comparison between ancient and other forest plant species of Europe, and the implications for forest conservation. Biological Conservation 91: 9-22.

De Keersmaeker L., Rogiers N., Lauriks R., De Vos B. (2001) Ecosysteemvisie bos Vlaanderen, Ruimtelijke uitwerking van de natuurlijke bostypes op basis van bodemgroeperingseenheden en historische boskaarten. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen.

De Keersmaeker L., Cornelis J., Baeten L. (2010) Oudbosplanten in Vlaanderen. Bosrevue 34: 17-21.

De Schrijver A., De Frenne P., Staelens J., Verstraeten G., Muys B., Vesterdal L., Wuyts K, Van Nevel L., Schelfhout S., De Neve S., Verheyen K. Tree species traits cause divergence in soil acidification during four decades of post-agricultural forest development. Global Change Biology, in druk

Tack G., van den Bremt P., Hermy M. (1993) Bossen van Vlaanderen: een historische ecologie. Davidsfonds, Leuven.

Labels: