Teelt van autochtone bomen en struiken in privébosboomkwekerijen

Teelt van autochtone bomen en struiken in privébosboomkwekerijen

1 maart 2011 om 13:23 door Jan Coussement

35-4.PNG

Autochtone bomen en struiken hebben zich hier per definitie spontaan gevestigd na de laatste ijstijd. Door menselijke activiteiten zijn ze echter teruggedrongen tot veelal kleine relictpopulaties die amper nog de kans krijgen om zich spontaan uit te breiden. Zonder specifieke beschermingsmaatregelen en kweekprogramma’s dreigde dit genetisch waardevol materiaal voorgoed verloren te gaan. Mede dankzij de intensieve teelt in gespecialiseerde bosboomkwekerijen vinden autochtone bomen en struiken nu weer hun plaats in het Vlaamse landschap. Op technisch vlak is er geen verschil tussen de teelt van autochtoon en ander bosplantsoen. De bosboomkwekers moeten een autochtone herkomst van een bepaalde soort net als alle andere herkomsten gescheiden houden gedurende het hele productieproces. We belichten eerst deze algemene technische aspecten vooraleer in te gaan op de specifieke problemen en opportuniteiten bij de teelt van autochtoon plantsoen.

Labels: