Boomgaarden voor autochtoon zaad

Boomgaarden voor autochtoon zaad

1 maart 2011 om 13:17 door Kristine Vander Mijnsbrugge

35-1.PNG

Slechts een heel beperkt aantal van onze bomen en struiken zijn autochtoon, zo leert ons de inventaris van autochtone bomen en struiken. Door bij nieuwe aanplantingen gebruik te maken van autochtoon plantgoed, voorkomen we de verdere achteruitgang van onze autochtone relicten en hun genetische informatie. Oogst van autochtoon zaad is hiervoor onontbeerlijk. Om dit efficiënt te laten verlopen, legt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) in samenwerking met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en enkele Regionale Landschappen (RL) sinds 2003 autochtone zaadboomgaarden aan, ook autochtone zaadtuinen genoemd. 

Labels: