Effecten van boomsoortenmenging op primaire productie en koolstofvastlegging

Effecten van boomsoortenmenging op primaire productie en koolstofvastlegging

1 juni 2010 om 15:08 door Bart Muys, M. Aubinet

32-3.PNG

De netto primaire productie van een bos is de aangroei van biomassa bij bomen en andere groene planten als resultante van fotosynthese en ademhaling. Het is een belangrijke functie voor het levensonderhoud van het ecosysteem, wat dan weer belangrijk is voor andere ecosysteemdiensten zoals productie van hout en schermfuncties (1). Duurzaam bosbeheer probeert een evenwicht te vinden tussen enerzijds groei door koolstofvastlegging en anderzijds langdurige opslag van koolstof in biomassa (2). Al sinds de negentiende eeuw vragen bosbouwers zich af of gemengde bossen productiever zijn dan monoculturen (3), maar eigenlijk is daar tot op heden geen duidelijk antwoord op geformuleerd. In de laatste tien jaar werd op het vlak van de relatie tussen biodiversiteit en productiviteit veel onderzoek gedaan in experimentele graslanden. 

Zie PDF

Referenties:

2: Kinzig, A.P., Pacala, S. (2002). Successional biodiversity and ecosystem functioning. in A.P. Kinzig, S. Pacala, and D. Tilman, eds. Functional Consequences of Biodiversity: Empirical Progress and Theoretical Extensions. Princeton University Press, pp. 175‐212.

7: Körner, Ch. (2005). An introduction to the functional diversity of temperate forest trees. In: M. Scherer-Lorenzen, Ch. Körner & E.-D. Schulze (eds). Forest diversity and function: temperate and boreal systems. Ecological studies Vol. 176. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 13-37.

13: Leuschner, C., Jungkunst, H.F., Fleck, S. (2009). Functional role of forest diversity: pros and cons of synthetic stands and across-site comparisons in established forests. Basic and Applied Ecology

10: 1–9.

4: Loreau, M., Naeem, S., Inchausti, P., Bengtsson, J., Grime, J.P., Hector, A., Hooper, D.U., Huston, M.A., Raffaelli, D. , Schmid, B., Tilman, D., Wardle, D.A. (2001). Biodiversity and Ecosystem Functioning: Current Knowledge and Future Challenges. Science 294, 804-808.

12: Luyssaert, S. et al. (2007). CO2 balance of boreal, temperate, and tropical forests derived from a global database. Global Change Biology 13, 2509–2537. 1: Millennium Ecosystem Assessment (2005). Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press, Washington, DC.

9: Mölder, A., Bernhardt-Romermann, M., Schmidt, W. (2008). Herb-Layer Diversity in Deciduous Forests: Raised by Tree Richness or Beaten by Beech? Forest Ecology and Management 256, 272-281.

11: Morneau, F., Duprez, C., Hervé, J.-C. (2008). Les forêts mélangées en France métropolitaine. Caractérisation à partir des résultats de l’inventaire forestier national. Revue Forestière Française 60(2), 107-120.

8: Piotto, D. (2008). A meta-analysis comparing tree growth in monocultures and mixed plantations. Forest Ecology and Management 255, 781-786.

3: Pretzsch, H.(2005). Diversity and productivity in forests: evidence from long-term experimental plots. In: M. Scherer-Lorenzen, Ch. Körner & E.-D. Schulze (eds). Forest diversity and function: temperate and boreal systems. Ecological studies Vol. 176. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 41-64.

16: Pretzsch, H., Schütze, G. (2009) Transgressive overyielding in mixed compared with pure stands of Norway spruce and European beech in Central Europe: evidence on stand level and explanation on individual tree level. Eur J Forest Res 128, 183–204.

14: Scherer-Lorenzen, M., Schulze E.D., Don A., Schumacher J., Weller E. (2007). Exploring the functional significance of forest diversity: A new long-term experiment with temperate tree species (BIOTREE).Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics

9: 53–70.

5: Tilman, D., Reich, P.B., Knops, J., Wedin, D., Mielke, T., Lehman, C. (2001) Diversity and Productivity in a LongTerm Grassland Experiment Science 294, 843 – 845.

6: Verheyen, K., Bulteel, H., Palmborg, C., Olivie, B., Nijs, I., Raes, D., Muys, B. (2008). Can complementarity in water use help to explain diversity–productivity relationships in experimental grassland plots? Oecologia

156: 351–361.

10: Vila, M., Inchausti, P., Vayreda, J., Barrantes, O., Gracia, C., Ibáñez, J.J., Mata, T. (2005). Confounding factors in the observational productivity-diversity relationship in forests. In: Scherer-Lorenzen M, Körner C, Schulze E-D (eds) (2005). Forest diversity and function: temperate and boreal systems ecological studies, vol 176. Springer, Berlin, pp. 65-86. 15: Wijdeven, S.M.J., A. Oosterbaan, C. van den Berg, M. van Jole 2000. Groei van ongelijkjarige mengingen van grove den en berk op arme zandgronden. Resultaten van metingen in 22 opstanden op de Veluwe en de Sallandse heuvelrug. Alterra, Wageningen. Alterra-rapport 014.  

Labels: