Vlaanderen in 2030: meer bos, maar minder bos per inwoner

Vlaanderen in 2030: meer bos, maar minder bos per inwoner

1 maart 2010 om 13:41 door Myriam Dumortier

31-1.PNG

Hoe zal het bos in Vlaanderen gedurende de volgende decennia evolueren? Dit artikel is gebaseerd op de Natuurverkenning 2030 (Dumortier et al. 2009). Toekomstverkenningen inzake bos en natuur zijn nieuw in Vlaanderen. Het zijn beschrijvingen van ontwikkelingen die zich in de toekomst onder bepaalde omstandigheden kunnen voordoen. De resulterende inzichten kunnen helpen om op ongewenste ontwikkelingen te anticiperen en zo bij te sturen. Daarmee vernieuwt het beleidsgericht wetenschappelijk onderzoek zijn focus van een probleemgerichte naar een oplossingsgerichte benadering. Omdat het weinig waarschijnlijk is dat het aandeel van de Vlaamse begroting voor bos en natuur zal toenemen gedurende de volgende decennia, vergelijkt de Natuurverkenning 2030 verschillende beleidsscenario’s bij constante budgettaire middelen. De samenstelling van de scenario’s gebeurde in overleg met het beleid. Met de Natuurverkenning 2030 ontving het INBO de SPITS-innovatieprijs van de Vlaamse overheid en de Belgische prijs “goede praktijk” in overheidsdiensten.

Zie PDF

Referenties:

Ceulemans R., Deckmyn G., Kint V., Muys B., Van Acker J. & Vansteenkiste D. (2009) SimForTree geeft bosbeheerders een blik op de toekomst van hun bos. Bosrevue 28, 16-18.

Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen J., Schneiders A., Van Daele T. & Van Reeth W. (red.) (2009). Natuurverkenning 2030. Natuurrapport Vlaanderen, NARA 2009. Mededeling van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, INBO.M.2009.7, Brussel.

Van Steertegem M. (eindred.) (2009) Milieuverkenning 2030. Milieurapport Vlaanderen, VMM, Aalst. 

Labels: