Meidoorn in opmars

Meidoorn in opmars

1 september 2009 om 14:03 door Kristine Vander Mijnsbrugge

29-4.PNG

In Vlaanderen kenden we tot voor kort twee inheemse meidoornsoorten: eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) en tweestijlige meidoorn (Crataegus laevigata). Hybriden tussen de twee soorten onderling en tussen deze soorten en de uitgestorven gewaande koraalmeidoorn (Crataegus rhipidophylla) werden in kaart gebracht door de inventarisatie van autochtone bomen en struiken in Vlaanderen. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), de Universiteit Gent (UGent) en het Instituut voor Landbouw en Visserij Onderzoek (ILVO) voerden samen een morfologisch en genetisch onderzoek uit op een populatie van grootvruchtige meidoorn (C. x macrocarpa of C. laevigata x C. rhipidophylla). Dit onderzoek toonde aan dat het eigenlijk om een populatie koraalmeidoorn gaat: een nieuwe soort voor Vlaanderen! Daarnaast leiden de inspanningen van verscheidene organisaties tot de opkweek en het gebruik van autochtoon plantsoen van meidoorn. 

Zie PDF

Referenties:

Bakker, J.G., 1964. Enige aantekeningen over het geslacht Crataegus L. in Nederland. Gorteria 2(5): 55 – 59.

Christensen, K., 1992. Revision of Crataegus Sect. Crataegus and Nothosect. Crataeguineae in the old world. The American society of plant taxonomists, Systematic botany monographs, vol. 35, Michigan, U.S.A.

Debeer, L., 2006. Studie van de genetische diversiteit in het genus Crataegus (meidoorn): interspecifieke hybridisatie en herkomstanalyse. Scriptie, Universiteit Gent, Gent.

Depypere, L., 2004. Taxonomie van het Crataegus-complex (Rosaceae – Maloideae) in Vlaanderen, een vergelijkend morfologisch en genetisch onderzoek. Scriptie, Universiteit Gent, Gent.

Depypere, L., K. Vander Mijnsbrugge, K. De Cock, P. Quataert, J. Van Slycken & P. Goetghebeur, 2006. Indigenous species of Crataegus (Rosaceae-Maloideae) in Flanders (Belgium). An explorative morphometric study. Belgian Journal of Botany 139: 139 – 152.

Jones, A.T., M.J. Hayes & N. Sackville Hamilton, 2001. The effect of provenance on the performance of Crataegus monogyna in hedges. Journal of Applied Ecology 38: 952-962.

Lambinon, J., J.E. De Langhe, L. Delvosalle & J. Duvigneaud, 1998. Flora van België, het Groothertogdom Luxemburg, Noord-Frankrijk en de aangrenzende gebieden. Nationale Plantentuin van België, Meise.

Maes, N.C.M., (Red.), 2007. Inheemse bomen en struiken in Nederland en Vlaanderen. Tweede druk, Boom, Amsterdam.

Opstaele, B., 2001. Autochtone bomen en struiken in de houtvesterijen Leuven en Hasselt. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos en Groen, Brussel.

Timmermann, G. & T. Müller, 1994. Wildrose und Weissdorne Mitteleuropas. Verlag des Schwäbische Albvereins e.V., Stuttgart. Vander Mijnsbrugge, K., K. Cox & J. Van Slycken (2005). Conservation approaches for autochthonous woody plants in Flanders. Sylvae Genetica 54: 197–206. 

Labels: