Vanonder het mos | Negenhonderd jaar nevel

Vanonder het mos | Negenhonderd jaar nevel

1 december 2008 om 14:59 door Hans Baeté

26-2.PNG
In 2009 verschijnt bij het Davidsfonds het boek Miradal Erfgoed in het Meerdaalwoud en het Heverleebos en dit ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Dit boek toont ons de vele gezichten van een bos, gezien door de ogen van bodemkundigen, archeologen, geologen, geschiedkundigen, bosbouwers en biologen. Hieronder volgt, als smaakmaker, een ontwerp van een kaderstuk in het boek, waarvoor een bijna vergeten onderzoek vanonder het mos werd gehaald.

Bekijk PDF

Referenties:

Munaut, A., Première Contribution à l'Etude Palynologique des Sols Forestiers du District Picardo-Brabançon, Extrait du Bulletin de la Société Royale Forestière de Belgique, 1959

Van Landuyt, W., Hoste, I., Vanhecke, L., Van den Bremt, P., Vercruysse, W. & De Beer, D., Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest, Instituut voor Natuur en Bos Onderzoek, Nationale Plantentuin van België & Flo.Wer, Brussel, 2006 

Labels: