De subsidieregeling voor herbebossingen (1991-2003) na eindkappen van populier

De subsidieregeling voor herbebossingen (1991-2003) na eindkappen van populier

1 december 2008 om 14:53 door Clint Callens, Kris Verheyen

26-1.PNG
Sinds 1991 verleent de Vlaamse overheid subsidies om de herbebossing van bestanden na een eindkap te promoten. Er werden hierbij significant hogere subsidiebedragen verleend aan herbebossingen met inheems loofhout in vergelijking met bijvoorbeeld populier. Bijgevolg kan de vraag gesteld worden in welke mate de boomsoortensamenstelling van de volgende generatie wordt beïnvloed door deze subsidieregeling? Verder is het ook niet duidelijk of de modaliteiten van de subsidieregeling een significante impact hebben op de ecologische en bosbouwkundige kwaliteit van de nieuwe bestanden.

Bekijk PDF

Referenties:

Callens, C. (2008). Ecologische en bosbouwkundige evaluatie van de subsidieregeling voor herbebossingen. MSc Thesis, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent, Gent.

Van Den Meersschaut D., Vandekerkhove K., Van de Kerckhove P. et al. (2001). Selectie en evaluatie van indicatoren en uitwerking van een praktisch bruikbare methodologie voor de beoordeling van biodiversiteit in bossen. Rapporten van het instituut voor bosbouw en wildbeheer - sectie bosbouw 009. Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, Geraardsbergen.

Labels: