Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen: Een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie

Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen: Een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie

1 december 2008 om 15:03 door Johnny Cornelis, Martin Hermy, Bart Roellandt, Luc De Keersmaeker, Kris Vandekerkhove

26-3.PNG
Spontaan ontwikkelde vegetaties zijn niet zomaar willekeurig samengesteld. Ze bestaan uit een bepaalde combinatie van plantensoorten die min of meer dezelfde standplaats vereisen. Dergelijke groeperingen van plantensoorten die vaak samen voorkomen, worden als plantengemeenschappen aangeduid. Een plantengemeenschap wordt beïnvloed door het bodemtype, de waterhuishouding, het klimaat, de interacties tussen soorten en het uitgevoerde beheer. Ook de factor tijd speelt een belangrijke rol. Pioniersgemeenschappen komen vrij snel tot stand; de ontwikkeling van de eindstadia van de successie (de zogenaamde climaxgemeenschappen) kan tot honderden jaren duren.

Bekijk PDF

Referenties

Bakker P. & Boeve E. (1985) - Stinzenplanten. Natuurmonumenten, ’s Graveland & Terra, Zutphen. 168 pp.

Cornelis J., De Keersmaeker L., Hermy M. & Vandekerkhove K. (2005) - De classificatie van bosplantengemeenschappen in Vlaanderen. Bosrevue 13: 1-5.

Cornelis J., Hermy M., De Keersmaeker L. & Vandekerkhove K. (2007) - Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen: een typologie van bossen op basis van de kruidachtige vegetatie. Rapport INBO.R.2007.01. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek en K.U.Leuven, Afdeling Bos, Natuur en Landschap i.o.v. de Vlaamse overheid, Agentschap voor Natuur en Bos, Brussel. 200 pp.

Hermy M. (1990) - Stinzenplanten in Vlaanderen: b(l)oeiende planten met geschiedenis. Natuurreservaten 12 (2): 4-7.

Stortelder A.H.F., Schaminée J.H.J. & Hommel P.W.F.M. (1999) - De vegetatie van Nederland. Deel 5: Plantengemeenschappen van ruigten, struwelen en bossen. Opulus Press, Uppsala/Leiden. 376 pp.

Van der Werf S. (1991) - Bosgemeenschappen. Pudoc, Wageningen. 375 pp.

Waterinckx M. & Roelandt B. (2001) - De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Resultaten van de eerste inventarisatie 1997-1999. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel. 486 pp.

Labels: