Bestrijding van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen: stand van zaken

Bestrijding van Amerikaanse vogelkers in Vlaanderen: stand van zaken

1 september 2008 om 15:13 door Margot Vanhellemont, Bram Callens, Stephanie Schelfhout, Kris Verheyen

25-1.PNG
In Bosrevue 12 verscheen al een artikel over de ervaringen met de bestrijding van Amerikaanse vogelkers in het natuurgebied Heidebos. In dit artikel vindt u de resultaten van een enquête over de bestrijding van Amerikaanse vogelkers bij 30 terreinbeheerders in Vlaanderen. De enquête werd uitgevoerd door studenten bio-ingenieur van de Universiteit Gent (Calle et al. 2008).

Labels: