Functie-invulling in beperkte bosbeheerplannen

Functie-invulling in beperkte bosbeheerplannen

1 juni 2008 om 15:35 door Beatrijs Van der Aa

24-1.PNG

De beperkte bosbeheerplannen zijn van toepassing op een grote bosoppervlakte en zijn dus een belangrijk instrument van het gebiedsgerichte natuur- en bosbeleid. Een beheerplan geeft aan waar de beheerder met het bos heen wil. Het bosdecreet stelt dat bossen multifunctioneel zijn. Maar zien eigenaars dat ook zo in hun beheerdoelstellingen? We willen nagaan in hoeverre de bossen waarvoor een beperkt beheerplan werd ingediend ook volgens de eigenaars verschillende functies moeten vervullen en of deze functievervulling evolueert in de tijd

Labels: