Inverde | Zuiveren

Inverde | Zuiveren

1 maart 2008 om 15:55 door Robbie Goris

Onder de term zuiveren verstaan we in het bosbeheer het wegnemen van hinderende boompjes en struiken, meestal om aangeplante exemplaren te helpen. Het uitvoeren van een zuivering is een investering in het toekomstige bos, maar het kost moeite en/of centen aangezien van de dunne stammetjes nog geen hout te oogsten valt. Gelukkig bestaan er goedkope methoden waarmee de boseigenaar zelf aan de slag kan!

Labels: