Een steekproef uit het Vlaamse bos…

Een steekproef uit het Vlaamse bos…

1 september 2007 om 16:04 door Jasper Wouters, Paul Quataert, Martine Waterinck

21-1.PNG
Bosbeheerders hebben graag een goed zicht op de samenstelling en structuur van hun bos. Daarom voert het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) twee types inventarisaties uit in de Vlaamse openbare en privé-bossen. Enerzijds zijn er inventarisaties voor de opmaak van uitgebreide bosbeheerplannen. Dergelijke beheerplannen worden opgesteld voor een termijn van 20 jaar en het is dan ook de bedoeling de inventarisaties iedere 20 jaar te herhalen. De resultaten van de inventarisaties vertellen ons of de evoluties van het bos overeenkomen met de doelstellingen die in het beheerplan staan beschreven. Anderzijds is er de Vlaamse Bosinventarisatie (VBI) die systematisch gespreid over Vlaanderen relevante gegevens inzamelt. Binnen alle Europese regio’s vinden dergelijke zogenaamde ‘national forest inventories’ (NFI) plaats.

Labels: