Omvorming van dennenbos op arme zandgronden

Omvorming van dennenbos op arme zandgronden

2 maart 2007 om 09:17 door Guy Geudens, Leen Gielis, Margot Vanhellemont, Kris Verheyen

19-1.PNG
Op de studiedag Van dennenplantages naar een beloofd land?! van 23 november 2006 en in de brochure Bosomvorming (ANB-UGent) werd het begrip bosomvormingsscenario’s aangebracht. De brochure geeft een uitgebreide onderbouwing van het concept bosomvorming en is te bestellen bij ANB (via evi.beullens@lne.vlaanderen.be, 02 553 81 10) en tot 30 april 2007 te downloaden van www.fbw.ugent.be/LabBosbouw.

Bekijk PDF

Referenties:

Bijlsma R.J. (2004) - Verbraming: oorzaken en ecologische plaats. De Levende Natuur 105 (4): 138-144.

Labels: