Spontane verbossing versus bosaanplanting Vergelijking van de vegetatiestructuur en -soortensamenstelling

Spontane verbossing versus bosaanplanting Vergelijking van de vegetatiestructuur en -soortensamenstelling

2 september 2006 om 09:33 door Arne Verstraeten, Kris Vandekerkhove, Paul Quataert

18-1.PNG
De laatste jaren wordt bij de realisatie van ecologisch verantwoorde bosuitbreidingsprojecten in toenemende mate gebruik gemaakt van spontane verbossing. De herwaardering van spontane processen in de bosbouw is een gevolg van de toegenomen aandacht voor de natuurwaarde van bossen. Hierbij gaat men van de veronderstelling uit dat de structuurdiversiteit van een spontane verbossing hoger is dan die van een klassieke aanplanting, wat op zijn beurt gepaard zou gaan met een hogere totale soortenrijkdom. Deze hypothese is echter vooral gebaseerd op aannames en indrukken. Er zijn weinig kwantitatieve gegevens die dit ook hard maken.

Labels: