Bosbeheerplannen en wildbeheer: Help, wat doen we er (niet) mee?!

Bosbeheerplannen en wildbeheer: Help, wat doen we er (niet) mee?!

2 september 2006 om 09:59 door Jim Casaer, Guy Geudens

17-3.PNG
Nu her en der de uitgebreide bosbeheerplannen opgemaakt worden voor de volgende 20 jaar duikt geregeld dezelfde vraag op. Wat is de plaats van het wildbeheer in een multifunctioneel en duurzaam bosbeheer in de 21ste eeuw in Vlaanderen? Moet de jacht als vrijetijdsbesteding ingedeeld worden onder de recreatieve functie van het bos? Of maakt jacht deel uit van de economische functie van het bos, vermits die wildopbrengsten zowel als kosten kan genereren? Zijn er mogelijke conflicten met andere bosgebruikers? Hoe moet het wildbeheer afgewogen worden ten opzichte van de andere bosfuncties en welke rol spelen reeën binnen de ecologische functie van het bos? De complexiteit van het antwoord wordt in dit artikel geïllustreerd aan de hand van het reewild. Dit is immers dé wildsoort in Vlaanderen waarvan het beheer het meest gerelateerd is aan het bosbeheer.

Labels: