Veranderingen binnen graslandvegetaties in bosreservaat Sevendonk

Veranderingen binnen graslandvegetaties in bosreservaat Sevendonk

2 maart 2006 om 10:55 door Kris Rombouts

Het domeinbos Sevendonk (Turnhout) heeft een oppervlakte van om en bij 65 ha en bestaat overwegend uit zomereikenberkenbos (deels met inplanting van grove den) en mesotroof elzenbroek. De erkenning als bosreservaat dateert van 1997 en in 2003 volgde de opmaak van een beheersplan voor het domein (1). Hierin werd het overgrote deel aangeduid als integraal reservaat. Omwille van natuurbehoudredenen opteerde men een aantal graslanden en een heideterrein gericht te gaan beheren, samen goed voor een kleine 6 ha. Op een verbost grasland en een perceel dat enkele jaren gebruikt werd voor het tijdelijk onderbrengen van plantgoed na, betrof het terreinen die reeds enkele jaren na de verwerving van het domeinbos in 1975 als open plek beheerd werden. De selectie van in totaal 6 graslanden gebeurde dus zowel op basis van toenmalig actuele als potentiële natuurwaarden. Inmiddels worden de meeste graslanden sinds 1999 jaarlijks gemaaid en het leek dan ook zinvol om na te gaan welke veranderingen de vegetatie inmiddels onderging.

Bekijk PDF

Referenties:

(1) ANONIEM, 2003: Beheersplan Bosreservaat Sevendonk. Econnection c.v.b.a., Gent. VAN ELEGEM B., ENGELS P. & VANDEKERKHOVE K. (eindredactie).

(2) DEMEULENAERE E., SCHOLLEN K., VANDOMME V., T’JOLLYN F., HENDRICKX F., MAELFAIT J.P. & HOFFMANN M., 2003: Een hiërarchisch monitoringssysteem voor beheersevaluatie van natuurreservaten in Vlaanderen. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

(3) MEEUS R., 1980: Staatsbos Zevendonk – Vegetatieonderzoek graslanden. Houtvesterij Turnhout.

(4) VIAENE PETER, BODDEZ PANS & HERMY M., 1997: Basisinventarisatie van de Bosreservaten: Bosreservaat Sevendonk. KULeuven.

(5) DORLAND E., VAN DEN BERG L., BOBBINK R. & ROELOFS J., 2003: Bekalking bij het herstel van gedegenereerde heiden en heischrale graslanden. De Levende Natuur 104(4): 144-147.

(6) MAES D. & VAN DYK H., 2005: Doorbreek de taxonomische hokjesmentaliteit! Een pleidooi voor een multisoortenaanpak in het Vlaamse natuurbehoud. Natuur.focus 4(1): 24-26.

(7) SCHAMINÉE J.H.J., STORTELDER A.H.F. & WEEDA E.J., 1996: De vegetatie van Nederland. Deel 3. Plantengemeenschappen van graslanden, zomen en droge heiden. Opulus press, Uppsala. Leiden.

(8) COSYNS E., DEMOLDER H. & PAELINCKX D., 2005: Retroactieve graslandmonitoring in het Moenebroek. Evolutie in graslandvegetaties tussen 1992 en 2004. Natuur.focus 4(3): 76-81.

(9) Van Uytvanck Jan & Decleer Kris, 2003: Natuurontwikkeling in Vlaanderen: een stand van zaken en vuistregels voor de praktijk. Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2004.3, Brussel.

(10) Zwaenepoel A., T’Jollyn F., Vandenbussche V. & Hoffmann M., 2002: Systematiek van natuurtypen voor het biotoop grasland. Onderzoeksopdracht MINA 102/99/01.

(11) Bax I.H.W. & Schipper W., 1997: Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland –veldgids. IKC-natuurbeheer, Utrecht.

(12) Van Uytvanck Jan & Decleer Kris, 2003: Natuurontwikkeling in Vlaanderen: een stand van zaken en vuistregels voor de praktijk. Rapport Instituut voor Natuurbehoud 2004.3, Brussel.

(13) Zwaenepoel A., T’Jollyn F., Vandenbussche V. & Hoffmann M., 2002: Systematiek van natuurtypen voor het biotoop grasland. Onderzoeksopdracht MINA 102/99/01.

(14) Bax I.H.W. & Schipper W., 1997: Ontwikkeling van botanisch waardevol grasland – veldgids. IKC-natuurbeheer, Utrecht. 

Labels: