Resultaten van de monitoring in de kernvlakte van het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud)

Resultaten van de monitoring in de kernvlakte van het bosreservaat Kersselaerspleyn (Zoniënwoud)

2 maart 2006 om 10:50 door Luc De Keersmaeker, Kris Vandekerkhove

In de kernvlakte van Kersselaerspleyn, een 15 ha groot deel van het Zoniënwoud met overwegend Beuken, werd het bosbouwkundig beheer gestaakt in 1982 en daarmee is het feitelijk het oudste bosreservaat van Vlaanderen. De keuze om in dit deel van het Zoniënwoud een nulbeheer in te stellen was niet toevallig: afgezien van twee verjongingsgroepen vormde dit bosbestand nog één van de best bewaarde beukenbestanden van de generatie die eind 18de eeuw aangeplant was (met zelfs enkele ‘overstaanders’ die nog 80 jaar ouder zijn). De centrale zone, met een oppervlakte van 10,75 ha, werd een eerste keer geïnventariseerd in 1985-1986 en aanvullend ook in 1990, na de zware winterstormen. Toen in 2000 het monitoringproject bij het INBO werd opgestart, stond de herinventarisatie van het oude bosreservaat als prioriteit aangestipt.

Bekijk PDF

Referenties:

De Keersmaeker L, Baeté H, Van de Kerckhove P, Christiaens B, Esprit M & Vandekerkhove K (2002) Bosreservaat Kersselaerspleyn: monitoringrapport. Monitoring van de vegetatie en de dendrometrische gegevens in de kernvlakte en de steekproefcirkels. Rapport IBW Bb 2002.002, 105 pp. + bijlagen.

Den Ouden J (2000) The role of bracken (Pteridium aquilinum) in forest dynamics. PhD thesis. Wageningen University (Wageningen, The Netherlands)

Vandekerkhove, K.; De Keersmaeker, L.; Baeté H. & Walleyn R. 2005: Spontaneous reestablishment of natural structure and related biodiversity in a previously managed beech forest in Belgium after 20 years of non intervention. Forest Snow and Landscape Research 79(1-2), 145-156

Van Den Berge K, Roskams P, Verlinden A, Quataert P, Muys B, Maddelein D, Zwaenepoel J (1990) Analyse van een bosreservaat in een 215-jarig bestand in het Zoniënwoud. Rapport 17. Werkgroep Sociale en Economische Betekenis van het Bos. Dienst Groen, Waters en Bossen (Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap); Laboratorium voor Bosbouw (Universiteit Gent)

Weyembergh G., Vandekerkhove K. & Dekeersmaeker L. (2005) Bosreservaten. In : Dumortier M., De Bruyn L., Hens M., Peymen,J. Schneiders A., Van Daele T, Van Reeth W., Weyembergh G. & Kuijken E. (red.) 2005. Natuurrapport 2005. Toestand van de natuur in Vlaanderen : cijfers voor het beleid. Mededeling van het Instituut voor Natuurbehoud nr. 24, Brussel. Pp. 115-128 

Labels: