Integrale bosreservaten en xylobionten

Integrale bosreservaten en xylobionten

2 maart 2006 om 10:45 door Koen Smets, Kris Vandekerkhove, Luc Crèvecoeur

In integrale bosreservaten waar processen van opbouw en afbraak uitermate belangrijk zijn, speelt dood hout een cruciale rol. De afbraak is een complex verhaal waarbij een hele resem organismen elkaar opvolgen. Net als gieren die pas na de leeuwen en hyena’s een kadaver in de savanne kunnen benaderen, spelen zich op dode bomen gelijkaardige taferelen af, zij het op iets kleinere schaal, en dit zowel met zwammen als met xylobionte kevers (keversoorten die hout nodig hebben voor een fase van hun ontwikkeling). De laatste jaren werden er door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen en door Luc Crèvecoeur, met ondersteuning van het INBO, enkele gerichte studies uitgevoerd om een beeld te krijgen van de aanwezige xylobiontenfauna in de Vlaamse integrale bosreservaten (Versteirt et al.,2000; De Bakker et al., 2002; Heirbaut et al., 2002; Crèvecoeur et al., 2004; Crèvecoeur & Vandekerkhove, 2005). 

Bekijk PDF

Referenties:

Crêvecoeur L. & Vandekerkhove K., 2005. Keveronderzoek in het Lanklaarderbos met de vergelijking met andere Limburgse bosreservaten. BosreservatenNieuws 5, 8-9

Crêvecoeur L., Van de Kerckhove P. & Vandekerkhove K., 2004. Monitoringprogramma Vlaamse Bosreservaten. Bosreservaat Jongenbos. De keverfauna van het Jongenbos (Kortessem Vliermaalroot), met een analyse van de gekende xylobionte kevers uit Limburg en een vergelijking met de kennis van enkele bosreservaten. Rapport IBW Bb R 2004.021

De Bakker D., Desender K. & Heirbaut W., 2002. Inventarisatie en determinatie van ongewervelden als ecologische indicatoren in Vlaamse integrale bosreservaten. 4. Het belang van integrale bosreservaten voor arboricole en bodembewonende spinnen en loopkevers. Onderzoeksopdracht Bos en Groen/19/99, AMINAL. Rapport KBIN ENT.2001.05. Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Heirbaut W., Desender K., De Bakker D., Versteirt V. & Grootaert P., 2002. Inventarisatie en determinatie van ongewervelden als ecologische indicatoren in Vlaamse integrale bosreservaten. 3. Inventarisatie en evaluatie van xylobionte arthropoden in integrale bosreservaten. Onderzoeksopdracht Bos en Groen/19/99, AMINAL. Rapport KBIN ENT.2001.04. Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen.

Köhler F., 2000. Totholzkäfer in Naturwaldzellen des Nördlichen Rheinlandes. Landesanstalt für Okologie. Band 18, 352p.

Speight M.C.D., 1989. Saproxylic invertebrates and their conservation. Strasbourg, Council of Europe. Nature and Environment Series, 42.

Versteirt V., Desender K., Geudens G. & Grootaert P., 2000. Determinatie en bioindicatie van bosgebonden ongewervelden. 4. Verkennend onderzoek naar de potentiële waarde van integrale bosreservaten voor het behoud van xylobionte arthropoden. Onderzoeksopdracht Bos en Groen/29/98, AMINAL. Rapport KBIN ENT.2000.04. Brussel, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. 

Labels: