Bosreservaten in Vlaanderen, de beleidsvisie

Bosreservaten in Vlaanderen, de beleidsvisie

2 maart 2006 om 10:28 door Bernard Van Elegem

15-2.PNG

Bos is een complex en veelzijdig ecosysteem dat diverse functies vervult en waarvan het duurzaam beheer optimaal aan de noden en verwachtingen van onze maatschappij moet beantwoorden. Duurzaam bosbeheer krijgt gestalte in de Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (CDB). Voor de openbare bossen ontwikkelde de afdeling Bos & Groen de Beheervisie Openbaar Bos, die een voorbeeldfunctie moet vervullen van een kwalitatief hoogstaand multifunctioneel bosbeheer. Het bosbeleid zet tal van stimulerende maatregelen in, zoals de subsidies voor de CDB, subsidies voor openstelling, subsidies voor de ecologische bosfunctie, degelijke advisering, … Tevens is een grote betrokkenheid met inspraak van de doelgroepen onontbeerlijk om tot een ruim gedragen en verantwoord bosbeheer te komen over gans Vlaanderen. Met de bosgroepen wordt de verantwoordelijkheidszin van verschillende bosbeheerders gestimuleerd om samen te werken aan het verbeteren van het bosbeheer binnen een bepaald gebied. 

Bekijk PDF

Referenties:

Afdeling Bos & Groen, 2003. Ontwerp Actieplan Bosbouw: 119 p.

Leyman Anja & Vandekerkhove Kris, 2002. Berekeningen van de oppervlakte bos in Vlaanderen die is opgenomen in verschillende beschermingsstatuten, resultaten van een GIS-analyse. IBW Bb, 2002, 003: 15 p.

Vandekerkhove Kris, 1998. Criteria voor de selectie van bosreservaten in functie van een betere kadering van de Vlaamse bosreservaten in een Europees netwerk. IBW mededelingen, 1998, 3: 113 p.

Vandekerkhove Kris, 2004. Bosreservaten in Europa en in Vlaanderen, een situatieschets. IBW nota: 17 p. 

Labels: