Bedreigen nieuwe ziekten en aantastingen boom en bos?

Bedreigen nieuwe ziekten en aantastingen boom en bos?

2 december 2005 om 11:21 door Geert Sioen, Arthur De Haeck, Peter Roskams

14-4.PNG

Reeds eeuwen geleden legden kasteelheren bomencollecties aan en werden boomsoorten vanuit verschillende continenten uitgewisseld en in tuinen en arboreta aangeplant. Hout is sinds mensenheugenis ook een noodzakelijke grondstof. Om economische redenen werden en worden nog steeds plantsoen, boomstammen en verzaagd hout getransporteerd. Paletten dienen als verpakkingshout voor allerlei producten. Tal van voorbeelden tonen aan dat de mens al eeuwenlang zaad, planten, stekken en houtmateriaal verhandelt en dit dikwijls over zeer verre afstanden. Zonder het te willen, transporteert de mens daarbij ook allerlei organismen. De economische globalisering zorgt ook voor een biologische globalisering. De mens verplaatst zich steeds verder en steeds sneller. Door de toenemende transporten neemt ook het aantal onopzettelijke introducties toe. 

Bekijk PDF

Referenties:

De Wael, J., 2005. Nieuwe ziekte treft paardekastanjes. Groencontact, jrg. 31, n°3, p. 18-19.

De Wael, J. & Severeyns, M., 2000. Zijn onze paardekastanjes bedreigd? Groencontact, jrg. 26, n°5, 19-22.

Juzwik, J. & Schmidt, T., 2000. Oak wilt and oak decline in the upper midwest USA. In: Recent Advances on Oak Health in Europe. ISBN 83-87647-20-9, p. 139-145.

Mijer, M., 2005. Ten strijde tegen boktor en draadworm (Nieuwe EU-eisen verpakkingshout). BM, 18-19. http://www.eco2.nl/pdf/Artikel%20BM%20(EVD).PDF

Roskams, P., 1993. Meidoorn en bacterievuur. De Boskrant, jrg. 23, n°6, p. 2-5.

Roskams, P., 2004. De Kastanjemineermot: een probleem in het stedelijk gebied? Bosrevue, n°9 (jrg. 3), p. 10.

Roskams, P. & Sioen, G., 2003. Cursus Bosbouwbekwaamheid - Cursusdeel Bosbescherming, afd. Bos en Groen, 84 p.

Roskams, P. & Sioen, G., 2003. Onderzoek naar de verspreiding van de Dennennematode (Bursaphelenchus xylophilus). In: activiteitenverslag 2002, Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer, p. 22.

van Duihoven, G., 2005. Opdringerige natuur. Vakblad Bos, Natuur en Landschap, jrg. 2, n°8, p. 21-23.

Klimaatverandering kan ons nieuwe insectenplagen bezorgen. www.agripress.be (digitale landbouwkrant)

Belgian Biodiversity Platform - Belgian forum on invasive alien species: http://www.biodiversity.be/bbpf/

Digitale krant Nordrhein-Westfalen http://www.ksta.de/artikel.jsp?id=1125645266155

Iepenwachtnieuws: http://www.iepenwacht.nl

Plantenziektenkundige Dienst van Nederland: http://www9.minlnv.nl/servlet/page?_pageid=649&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Wetgeving inzake verpakkingshout: http://www.fme.nl/smartsite1.htm?goto=17472

Labels: