Adelaarsvaren: beheeropties

Adelaarsvaren: beheeropties

2 december 2005 om 11:18 door Guy Geudens, Kris Verheyen, An De Schrijver

14-2.PNG

Adelaarsvaren is een van de belangrijkste pestsoorten op het Britse platteland: 975.000 ha en in uitbreiding. Vooral in bergachtige streken met extensieve begrazing in Engeland en Wales lijden landbouwers naar schatting 3 tot 9 miljoen pond schade per jaar. Echter, slechts 36.420 ha (3% van de totale oppervlakte) komen in aanmerking voor zinvolle bestrijding, waarbij de meerwaarde van een andere vegetatie opweegt tegen de kosten van de bestrijding. De meeste onderzoeken naar bestrijding zijn gericht op adelaarsvaren buiten het bos, waar grootschalige dominantie leidt tot de inkrimping van de begraasbare oppervlakte, verlies aan biodiversiteit en landschappelijke waarden en zelfs gevaar voor de gezondheid. Sporen en spruiten van adelaarsvaren zouden maagkanker veroorzaken bij mens en dier (Papavlasopoulos, 2003).

Bekijk PDF

Referenties: 

Anoniem 2003 Varens, een leven in de schaduw. De Bosbode 1(4), p3-6.

Cadbury, C.J. 1976 Botanical implications of bracken control. Botanical Journal of the Linnaean Society 73, p285-294.

den Ouden, J. 2000 The role of bracken (Pteridium aquilinium) in forest dynamics. Doctoraatsscriptie, Universiteit Wageningen, 218p.

Dolling, A. 1996 Changes in Pteridium aquilinum growth and phytotoxicity following treatments with lime, sulphuric acid, wood ash, glyphosate and ammonium nitrate. Weed Research 36, p293-301.

Donnely, E. 2003 http://www.abdn.ac.uk/organic/organic_28.php

Ferguson, D.E. & Boyd, R.J. 1988 Bracken fern inhibition of conifer regeneration in Northern Idaho. Research paper n°388, Ogden, Utah, V.S., USDA Forest Service Intermountain Research Station. 13p.

George, L.O. & Bazzaz, F.A. 1999a The fern understory as an ecological filter: emergence and establishment of canopy-tree seedlings. Ecology 80, p833-845.

George, L.O. & Bazzaz, F.A. 1999b The fern understory as an ecological filter: growth and survival of canopy-tree seedlings. Ecology 80, p846-856.

Habermann, M. & Jarchow, D. 2005 Adlerfarnbekämpfung im zertifizierten Betrieb – geht es auch ohne Chemie? AFZ-Der Wald 8/2005, p388-389.

Marrs, R.H. & Hicks, J.M. 1986 Study of vegetation change at Lakenheath Warren: a re-examination of A. S. Watts’s theories of Bracken dynamics in relation to succession and vegetation management. Journal of Applied Ecology 23, p1029-1046.

Marrs, R.H., Le Duc, M.G., Mitchell, R.J., Goddard, D., Paterson, S. & Pakeman, R.J. 2000 The ecology of bracken: its role in succession and implications for control. Annals of Botany 85(B), p3-15.

Oldenkamp, L., Tromp, P.H.M. & Zonderdijk, P. 1971 Bestrijding van adelaarsvaren (Pteridium aquilinum). Nederlands Bosbouwtijdschrift 43, p34-38.

Oosterbaan, A., Olsthoorn, A.F.M. & van den Berg, C.A. 2003 Beheersingsstrategieën voor Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Gewone esdoorn. Alterra-rapport 843, Wageningen, The Netherlands, Alterra. 64p.

Owen, K.M., Marrs, R.H., Snow C.S.R., Evans, C.E. 1999 Soil acidification - the use of sulphur and acidic plant materials to acidify arable soils for the recreation of heathland and acidic grassland at Minsmere, UK. Biological Conservation 87, p105-121.

Pakeman, R.J. & Marrs, R.H. 1992 The conservation value of bracken Pteridium aquilinum (L.) Kuhndominated communities in the UK, and an assessment of the ecological impact of bracken expansion or its removal. Biological Conservation 62, p101-114.

Papavlasopoulos, A.K. 2003 Biological control of Pteridium aquilinum (L.) Kuhn as a realistic prospect. AgroThesis 1, p13-18.

Paterson, S., Pakeman, R.J. & Marrs, R.H. 2000 Describing vegetation succession after bracken control: Evaluation of the REBRA model. Journal of Environmental Management 59, p31-45.

Shamoun, S. 2000 Application of biological control to vegetation management in forestry. In: Spencer, N.R. (ed.) Proceedings of the X International Symposium on Biological Control of Weeds, Bozeman, Montana, V.S., 4-14 juli 1999, p87-96.

Spek, Th., van Smeerdijk, D.G., Kooistra, M.J. (2004) Plaggenbodems in Drenthe: een interdisciplinair profielonderzoek naar de landschaps- en landbouwgeschiedenis van essen. In: Spek, Th. Het Drentse esdorpenlandschap. Een historich-geografische studie. Utrecht, The Netherlands: Uitgeverij Matrijs, 854- 943.

Volger, C. 1969 Der Adlerfarn (Pteridium aquilinum [L.]Kuhn) und seine Bekämpfung mit Aminotriazol. Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universität Göttingen und der Niedersächsischen Forstlichen Versuchsanstalt 4, Göttingen, 104p. 

Labels: