Bestrijding van Amerikaanse Vogelkers in het natuurgebied Heidebos

Bestrijding van Amerikaanse Vogelkers in het natuurgebied Heidebos

2 juni 2005 om 11:09 door Gert Du Cheyne

12-2.PNG

Binnen het beheersplan van het Heidebos neemt de bestrijding van Amerikaanse vogelkers een prominente rol in. In sommige delen van het reservaat bevonden zich percelen met uitsluitend Amerikaanse vogelkers, van waaruit de soort zich over een zeer groot gedeelte van het bos had verspreid. Na een achttal jaren van bestrijding is dit artikel bedoeld als een overzicht van de ervaringen bij de diverse methoden die werden gebruikt om deze exoot onder controle te krijgen.

Labels: