Straatbomen voor de toekomst bevindingen van de studiedag (Vereniging Voor Openbaar Groen, 12 sept '04)

Straatbomen voor de toekomst bevindingen van de studiedag (Vereniging Voor Openbaar Groen, 12 sept '04)

2 december 2004 om 10:44 door Katrijn Gijsel

Bomen zijn belangrijk, ook in stedelijke omgevingen waar bomen de straten, lanen en pleinen opluisteren. In sommige bossen bepalen statige bosdreven de sfeer. Dreefbomen vragen een deskundig en aangepast beheer. Het belang van grote bomen in de woonomgeving is algemeen bekend: bomen regelen het microklimaat en zorgen voor verkoeling, bomen verhogen de waarde van de woonomgeving, vervullen een sociale (ontmoetings)functie, reduceren luchtpollutie en filteren stofdeeltjes uit de lucht, bomen bieden een biotoop aan diverse dieren die op die manier in stedelijke omgevingen kunnen overleven, bomen bepalen het beeld en maken de omgeving mooi en aangenaam, … 

Labels: