Over bossen en reeën, over bosbouw en wildbeheer

Over bossen en reeën, over bosbouw en wildbeheer

2 december 2004 om 10:36 door Jim Casaer

10-1.PNG

De laatste decennia zien we het aantal reeën overal in Europa spectaculair stijgen, ook in Vlaanderen. Reeën komen nu bijna overal ten oosten van de as Brussel-Antwerpen voor, en zelfs in Oost- en West-Vlaanderen worden ze op steeds meer plaatsen gezien. Aan de bosbeheerder om met kennis van zaken in te spelen op deze toegenomen reewilddensiteiten in de Vlaamse bossen. Dit artikel geeft u alvast een idee van de complexe wisselwerking tussen reewild en hun leefgebied, het bos. 

Zie PDF

Referenties:

Bobek, B. 1977. Summer food as the factor limiting roe deer population size. Nature 268: 47 – 49.

Casaer, J. 2003. Analysing roe deer habitat selection; methodological problems and possible solutions. Doctoraats proefschrift aan de Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen nr. 550. Katholieke Universiteit Leuven, Leuven.

de Crombrugge, SA. & Wauters, L. 1990. De evolutie van het reewild en de reewildbejaging in Vlaanderen. Silva Belgica. 97: 29-35.

Flowerdew, J.R. & Ellwood, S.A. 2001. Impacts of woodland deer on small mammal ecology. Forestry 74 (3): 277 – 288.

Fuller, R.J. & Gill, R.M.A. 2001. Ecological impacts of increasing number of deer in British woodland. Forestry 74 (3): 193 – 200.

Gaillard, J.M., Liberg, O., Andersen, R., Hewison, M. and Cederlund, G. 1999. Population dynamics of roe deer in: Andersen, R. , Duncan, P. and Linnell, J.D.C. (Eds). The European roe deer, biology of success: 309 – 335. Scandinavian University Press, Oslo.

Gill, R.M.A. 1990. Monitoring the status of European and North American cervids. GEMS Information System. UN Environment Programme, Nairobi, Kenya.

Gill, R.M.A. & Beardall, V. 2001. The impact of deer on woodlands: the effects of browsing and seed dispersal on vegetation. Forestry 74 (3): 209 – 218.

Gill, R.M.A. 1992. A review of damage by mammals in North temperate forests: 3: Impact on trees and forests. Forestry 65: 363 – 388.

Kjellander, P. 2000. Density dependence in roe deer population dynamics. Doct. thesis. Swedisch University of Agricultural sciences. nr. 154.

Krausman, P. 2002. Introduction to wildlife management, the basics. Prentice-Hall International, London, UK.

Kuiters, A.T., Mohren, G.M.J. & Van Wieren, S.E. 1996. Ungulates in temperate forest ecosystems. Elsevier, Amsterdam.

Linnell, J.D.C., Wahlström, K. Gaillard, J.M. 1998. From Birth to independence, Birth, growth, neonatal mortality, hidingbehaviour and dispersal. in: Andersen, R. , Duncan, P. and Linnell, J.D.C. (Eds). The European roe deer, biology of success: 257-283: Scandinavian University Press, Oslo.

Maes, D. 1999. Dagvlinders. Boskrant 29 n°4: 20 – 25.

Mysterud, A. & Ostbye, E. 1999. Cover as a habitat element for temperate ungulates: effects on habitat selection and demorgraphy. Wildlife Society Bulletin 27:385 – 394.

Mysterud, A. 1998. Habitat selection by roe deer, relative to resource distribution and spatiotemporal scale. Dr.scient.thesis. University of Oslo, Oslo.

Office Nationale de la Chasse. 1999. La gestion des populations de chevreuils par l’utilisation d’indicateurs populaions-environnement. Fiche technique n°95.

Perrins, C.M. & Overall, R. 2001. Effect of increasing numbers of deer on bird populations in Wytham Woods, central England. Forestry 74 (3):299 – 310.

Putman, R.J. 1994. Deer damage in coppice woodlands: an analysis of factors affecting the severity of damage and options for management. Q.J.Forestry. 88: 45-54.

Reimoser, F. & MauserH. 1993. Verwendung von Farbinfrarot-Luftbildern für die Beurteilung von Schalenwildhabitaten. Allgemeine Forst-und Jagdzeitung 164:109 – 115.

Reimoser, F. 1986. Wechselwirkungen zwischen Waldstruktur, Rehwildverteilung und Rehwildbejagbarkeit in Abhängigkeit von der waldbaulichen Betriebsform. VWGÖ – Wien. Diss.Univ.Bodenkultur Wien. 28.

Saint-Andrieux, C. & Leduc, D. 2004. Tableaux de chasse Cerf – Chevreuil- Sanglier, 2001/2002. Faune Sauvage. 261. Supplément détachable.

Van Den Berge, K. 1998. De boommarter als kenmerk voor natuurgericht bosbeheer. Boskrant 28 n°5 : 116 – 122.

Van Elegem, B. 1997. De avifauna van het bos in Vlaanderen. De Groene Band 102, VBV, Vlaanderen.

Vandeghinste, S. 2004. Situatie van een reewildpopulatie in een sterk gefragmenteerd bosgebied in het zuiden van West-Vlaanderen. Thesis RUG.

Verkem, S. & Van der Wijden, B. 1999. Vleermuizen en bosbeheer. Boskrant 29 n°1:11-16.

Wauters, L. 1995. Beschermingsplan voor het reewild. Criteria voor een biologisch verantwoord afschotplan voor reewild in Vlaanderen. Wetenschappelijk rapport. Onderzoeksopdracht BNO/NB/1994/nr.5.

Labels: