Najaarsexcursie PRO SILVA Vlaanderen "Beheer van bossen op rijkere bodems"

Najaarsexcursie PRO SILVA Vlaanderen "Beheer van bossen op rijkere bodems"

2 december 2004 om 10:40 door Robbie Goris, Bart Van der Aa

10-3.PNG

Op 29 & 30 oktober 2004 organiseerde de werkgroep Pro Silva Vlaanderen van de VBV haar najaarsexcursie rond het thema “Beheer van bossen op rijkere bodems”. Het beproefde recept - het komen tot discussie en uitwisselen van ervaringen tussen bosbeheerders - werd ook hier met succes bovengehaald. Plaats van het gebeuren was deze keer het Bois de Lauzelle te Ottignies, zeg maar het bos van de universiteit van Louvain-la-Neuve. Centrale thema’s in de terreindiscussies waren de gebruiksmogelijkheden van zogenaamde secundaire boomsoorten en de onmiskenbare voordelen die het gebruik van natuurlijke verjonging kan bieden op eerder rijke bodems.

Labels: