Adelaarsvaren: ecologie

Adelaarsvaren: ecologie

2 december 2004 om 10:38 door Guy Geudens, An De Schrijver, Lieven Nachtergale

10-2.PNG

Wat in onze bossen op de bodem groeit, bepaalt niet alleen een belangrijk deel van de biodiversiteit en het uitzicht van het bos, ook de bosverjonging speelt zich hier af en de kringloop van voedingstoffen tussen kruinen en wortels gaat hierlangs. Waar adelaarsvaren voorkomt in Vlaanderen, kan hij de bodemvegetatie domineren en zelfs de bosontwikkeling sterk bepalen. Dat lokt gemengde reacties uit bij beheerders. In drie artikels bespreken we achtereenvolgens de ecologie van de soort, de perceptie van adelaarsvaren door Vlaamse beheerders en de mogelijke beheeropties voor bestanden met een adelaarsvarenvegetatie.

Zie PDF

Referenties:

Anoniem 2003 Varens, een leven in de schaduw. De Bosbode 1(4), p3-6.

Bijlsma, R.J. 2002 Bosrelicten op de Veluwe. Een historisch-ecologische beschrijving. Wageningen, Nederland, Alterra-rapport 647, 92p.

Crow, T.R., Mroz, G.D. & Gale, M.R. 1991 Regrowth and nutrient accumulations following wholetree harvesting of a maple-oak forest. Canadian Journal of Forest Research 21, p1305-1315.

Cuypers, D. 2002 Invloed van habitatkwaliteit op bosplantenrijkdom in oud Kempens bos en Karakterisering van oud zuurminnend eikenbos. Scriptie, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, 143p.

de la Cretaz, A.L. & Kelty, M.J. 2002 Development of tree regeneration in fern-dominated forest understories after reduction of deer browsing. Restoration Ecology 10, p416-426.

den Ouden, J. 2000 The role of bracken (Pteridium aquilinium) in forest dynamics. Doctoraatsscriptie, Universiteit Wageningen, 218p.

Dolling, A. 1996 Changes in Pteridium aquilinum growth and phytotoxicity following treatments with lime, sulphuric acid, wood ash, glyphosate and ammonium nitrate. Weed Research 36, p293-301.

Ferguson, D.E. & Boyd, R.J. 1988 Bracken fern inhibition of conifer regeneration in Northern Idaho. Research paper n°388, Ogden, Utah, V.S., USDA Forest Service Intermountain Research Station. 13p.

Marrs, R.H. & Hicks, J.M. 1986 Study of vegetation change at Lakenheath Warren: a reexamination of A. S. Watts’s theories of Bracken dynamics in relation to succession and vegetation management. Journal of Applied Ecology 23, p1029-1046.

Marrs, R.H., Le Duc, M.G., Mitchell, R.J., Goddard, D., Paterson, S. & Pakeman, R.J. 2000 The ecology of bracken: its role in succession and implications for control. Annals of Botany 85(B), p3- 15.

Pakeman, R.J., Marrs, R.H. & Jacob, P.J. 1994 A model of bracken (Pteridium aquilinum) growth and the effects of control strategies and changing climate. Journal of Applied Ecology 31, p145- 154.

Peterken, G.F. & Game, M. 1984 Historical factors affecting the number and distribution of vascular plant species in the woodlands of Central Lincolnshire. Journal of Ecology 72, p155-182.

Roelandt, B. 2001 De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Deel 3: Vegetatiekundige resultaten. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Bos & Groen, p. 215-485.

Sheffield, E., Wolf, P.G. & Haufler, C.H. 1989 How big is a bracken plant? Weed Research 29, p455-460.

Suffis, J., Van Brussel, S., Vanlerberghe, M. & Willems, E. 2003 Adelaarsvaren. Ecologie van de vegetatie en positie in de Vlaamse bossen. Projectwerk, Universiteit Gent, Faculteit Landbouwkundige en Toegepaste Biologische Wetenschappen, 35p.

Watts, A.S. 1950 Contributions to the ecology of bracken (Pteridium aquilinum) V: Bracken and frost. New Phytologist 49, p308-327.

Labels: