Aanleg van nieuwe bossen: Waar beginnen en waar eindigen?

Aanleg van nieuwe bossen: Waar beginnen en waar eindigen?

2 juni 2004 om 10:21 door Noah Janssen

8-2.PNG

Dat Vlaanderen met haar povere 10,8% bosoppervlakte slechts weinig bebost is, is voor iedereen wel duidelijk. Onze jachtige maatschappij heeft echter steeds meer nood aan open groengebieden om tot rust te komen. Binnen deze open ruimte spelen bossen een prominente rol voor recreatie en ontspanning. Recent begint de publieke opinie de nood aan bosuitbreidingen dan ook te onderkennen en samen met hen ook de politici. Bosuitbreiding werd in de vorige Vlaamse coalitieonderhandelingen immers expliciet in de beleidsnota ingeschreven. In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werd ingeschreven Vlaanderen tegen 2007 zo’n 10.000 ha ecologisch bos rijker te maken. Maar de overheid heeft het moeilijk om aan gronden voor bosuitbreiding te komen. Grond is immers een schaars goed in ons dichtbevolkte Vlaanderen. 

Labels: