Populieren en duurzama bosbeheer: onverzoenbaar of toch niet?

Populieren en duurzama bosbeheer: onverzoenbaar of toch niet?

2 maart 2004 om 10:11 door Bart Van der Aa

7-2.PNG

Het gebruik van populier in bosaanleg en -beheer kent zijn voor- en tegenstanders. Vaak gehoorde kritieken op populier zijn het feit dat populierenbossen een lage biodiversiteit zouden kennen, dat het gebruik van populier een verruiging van de standplaats zou veroorzaken, dat bosbeheer met populier geen toekomst meer heeft omwille van de hoge gevoeligheid voor onder meer roestschimmels en dat de overheid het gebruik van populier in het geheel niet meer zou tolereren.

Labels: