Hoe belangrijk is indringing van niet bossoorten doorheen de bosrand?

Hoe belangrijk is indringing van niet bossoorten doorheen de bosrand?

2 maart 2004 om 10:02 door Rebecca Devlaeminck, Beatrijs Bossuyt, Martin Hermy

7-1.PNG

Als gevolg van intensief landgebruik, houtkap en verstedelijking zijn in vele delen van de wereld bosgebieden sterk versnipperd. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de overblijvende bosfragmenten kleiner en verder verspreid zijn. Daarnaast is ook het belang van bosrandzones toegenomen. Dit artikel beschrijft een onderzoek aan het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap (K.U. Leuven) waarbij de verspreiding van niet-bossoorten door de bosrand nagegaan werd via zaadbank- en vegetatieonderzoek.

Labels: