Nieuwe uitvoeringsbesluiten over bosgroepen en subsidïering van bosbeheerders goedgekeurd!

Nieuwe uitvoeringsbesluiten over bosgroepen en subsidïering van bosbeheerders goedgekeurd!

2 december 2003 om 09:56 door Robbie Goris

6-2.PNG

Samen met de besluiten van de Vlaamse Regering over de bosbeheerplannen en de criteria duurzaam bosbeheer (cfr. Bosrevue 5) werden op 10 september 2003 de besluiten over de bosgroepen en de subsidieregeling voor bosbeheerders gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Afdeling Bos & Groen biedt de inhoud van deze vier besluiten aan als één geheel van steunmaatregelen voor de Vlaamse bosbeheerders. In wat volgt wordt het wat en hoe van de bosgroepen besproken, waarna de nieuwe subsidiemogelijkheden voor bosbeheerders uit de doeken worden gedaan.  

Labels: