Populieren en stikstof

Populieren en stikstof

2 september 2003 om 09:42 door Linda Meiresonne, An De Schrijver

Populierenaanplantingen worden vaak geassocieerd met stikstofaanrijking. Dat de populier niet zelf verantwoordelijk is voor de nutriëntenrijkdom van zijn standplaats maar wel de voormalige bemesting, is in vorige bijdrage reeds aangetoond. Meer nog, populier blijkt een boomsoort met een heel intensieve stikstofhuishouding die nitraatdoorslag naar het grondwater kan verhinderen. 

Labels: