Houtkwaliteit en toepassingsmogelijkheden van populier in Vlaanderen

Houtkwaliteit en toepassingsmogelijkheden van populier in Vlaanderen

2 september 2003 om 09:44 door Lieven De Boever, Joris Van Acker

5-3.PNG

Wanneer in Vlaanderen over snelgroeiende boomsoorten wordt gesproken, dan wordt in hoofdzaak populier bedoeld. Deze boomsoort kan een antwoord geven op de groeiende vraag naar hout en zo de zelfvoorzieningsgraad verhogen. Op dit ogenblik telt België ongeveer 35000 hectaren populierenaanplantingen. Volgens Van De Velde (2001) is dit jaarlijks goed voor een productie van 537000 m3 hout (370000 m3 stamhout en 167000 m3 takhout). Dit artikel behandelt de intrinsieke houtkwaliteit en de zeer diverse toepassingsmogelijkheden en vermarkting van populier. Daarnaast wordt ingegaan op de relatie tussen beheervormen en houtkwaliteit en ook alternatieve snelgroeiende lichte loofhoutsoorten zoals wilg of els worden kort toegelicht. 

Labels: