Ervaring met vaste uitsleeppistes in Helleketelbos (Popering)

Ervaring met vaste uitsleeppistes in Helleketelbos (Popering)

2 maart 2003 om 09:25 door Katrijn Gijsel, Pierre Hubau, Danny Maddelein

3-3.PNG

Het bos in Vlaanderen vervult vele functies. In het kader van de houtexploitatie zal een goed beheerplan dan ook rekening houden met recreatieve, ecologische en andere aspecten. De bosbeheerder zal dan zoeken naar manieren opdat enerzijds het bosecosysteem zo weinig mogelijk schade oploopt door de exploitatie en anderzijds de recreant zo weinig mogelijk hinder ondervindt. Het gebruik van vaste uitsleeppistes is opgenomen in de beheervisie van de afdeling Bos & Groen. In voorliggend artikel worden de ervaringen met deze techniek in het Helleketelbos toegelicht.

Labels: