Vlindervriendelijk bosbeheer

Vlindervriendelijk bosbeheer

2 december 2002 om 09:16 door Dries Gorissen, Wouter Vanreusel

2-1.PNG

Via verschillende instrumenten (beheervise van de afdeling Bos & Groen voor de openbare bossen, criteria duurzaam bosbeheer,...) wordt gewerkt aan een ecologische opwaardering van het Vlaamse bosareaal. De uitdaging is nu om deze principes en doelstellingen ook optimaal in te vullen op het terrein. Dagvlinders zijn in dit kader een interessante soortgroep voor het concretiseren van enkele aandachtspunten inzake structuurvariatie en licht in het bos.

Labels: