Bosbegrazing, een overzicht Waarom bosbegrazing en hoe aanpakken?

Bosbegrazing, een overzicht Waarom bosbegrazing en hoe aanpakken?

2 december 2002 om 09:20 door Noah Janssen

2-2.PNG

Bosbegrazing is een oude praktijk, die in de loop van de geschiedenis een wisselend succes had. Vooral door de steeds grotere gebieden die in onze lage landen onder natuurbeheer komen, zit bosbegrazing recet weer in de lift. Die natuurgebieden moeten met een beperkt budget beheerd worden en daarvoor worden aangepaste beheervormen gezocht. De keuze voor bosbegrazing als beheertype kan velerlei zijn. Het is belangrijk na te gaan wat de gevolgen zijn voor onze bossen. Bevordert het de biodiversiteit en is bosbegrazing mogelijk zonder het bos te laten degraderen? Dit artikel tracht een beeld te geven over waar en op welke wijze bosbegrazingsprojecten verantwoord zijn.

Labels: