Label

 1. De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?

  30-03-17 11:05 door Ellen Desie, Bart Muys, Karen Vancampenhout

  BR61figuur_hoofd.JPG

  Bosbodems hebben het potentieel om te fungeren als een natuurlijke opslagplaats voor atmosferische koolstof, meer bepaald CO2. Bijgevolg kwam koolstofopslag in bossen op de politieke agenda als een mogelijke strategie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Om deze strategie verder te optimaliseren is een beter begrip van de koolstofvastlegging en de stabiliteit van deze vastlegging, in functie van bosbeheer essentieel. In deze studie werd het effect van omvorming van half-natuurlijk loofbos naar Fijnspar op de koolstofdynamiek onderzocht. De resultaten tonen een verrassend sterk boomsoorteffect.

  Lees meer over "De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?"

  Labels:

 2. Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?

  10-02-17 13:40 door Rita Sousa-Silva

  BR59_Rita_FIG3.jpg

  Klimaatveranderingen zullen voor het bos nieuwe omstandigheden creëren. Dat zal een aangepast beheer vereisen met inbegrip van preventieve maatregelen.

  Lees meer over "Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?"

  Labels:

 3. De ARCHI-methode toegepast op aftakelende zomereiken

  01-10-16 14:39 door Christophe Drénou, Marine Bouvier, Jean Lemaire

  Hoe zie je welke eiken in een bosbestand het best zullen reageren op stress? Hoe beoordeel je in een vroeg stadium of de aftakeling van bomen omkeerbaar of onomkeerbaar is? Dat kan nu dankzij de ARCHI-methode. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd werd tijdens het project ‘Atlantische eikenbestanden en klimaatverandering: begrijpen en handelen’ (Les chênaies atlantiques face aux changements climatiques: comprendre et agir, Lemaire et al., 2010) en werd uitgewerkt in een ingenieursthesis (ENITA Bordeaux – Bouvier, 2010). De hier voorgestelde ARCHI-methode laat bosbeheerders toe om de veerkracht van zomereiken na een stresssituatie te beoordelen. Zo kunnen objectievere beheerkeuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld bij het aanduiden van toekomstbomen of dunningen.

  Lees meer over "De ARCHI-methode toegepast op aftakelende zomereiken"

  Labels:

 4. Wat betekent Natura 2000 voor de privébosbeheerder

  24-12-15 16:47 door Rik De Vreese

  54-1.PNG

  De realisatie van het Natura 2000-netwerk in Vlaanderen is momenteel dé prioriteit van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Natura 2000 omvat de Europese habitat- en vogelrichtlijngebieden en dit netwerk van natuurgebieden is het grootste wereldwijd. In Vlaanderen omvat Natura 2000 166.187 ha, waarvan 21.000 ha privébos. Natura 2000 brengt heel wat veranderingen met zich mee: beleid, regelgeving en subsidiëring zijn gewijzigd of zullen gewijzigd worden. Voor de bosbeheerder op het terrein is er op dit moment nauwelijks iets veranderd. Nadat de definitieve uitvoeringsbesluitengoedgekeurd worden door de Vlaamse Regering (wat in de komende maanden zou gebeuren), zal er echter veel wijzigen. De voornaamste wijzigingen zullen wellicht pas in 2017
  gebeuren. We lichten hieronder de belangrijkste wijzigingen toe.

  Lees meer over "Wat betekent Natura 2000 voor de privébosbeheerder"

  Labels:

 5. LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud

  28-08-14 15:43 door Steven Vanonckelen, Anouschka Kuijsters, Patrick Huvenne, Jean-François Plumier, Stéphane Vanwijnsbreghe

  49-1.PNG
  Doorheen de jaren werd het Zoniënwoud sterk versneden door verschillende autosnelwegen, spoorwegen en lokale wegen. Hierdoor kunnen we nog moeilijk spreken van één bos, wat de beweging van dieren tussen deze fragmenten bemoeilijkt. Er is echter goed nieuws voor de dieren in het Zoniënwoud: hun onderbroken leefgebieden worden opnieuw met elkaar verbonden. Vier nieuwe boombruggen, drie ecotunnels en een ecoduct bieden de dieren straks een veilige passage onder en over de verkeersassen. Deze maatregelen maken deel uit van het Europese LIFE+ OZON project, maar een echte première zijn ze niet. De drie gewesten zetten zich namelijk al jaren in voor de ontsnippering van het Zoniënwoud.

  Lees meer over "LIFE+ OZON ontsnippert het Zoniënwoud"

  Labels:

 6. Schaduwveteraanbomen een contradictie?

  01-06-14 10:48 door Kris Vandekerkhove

  48-3.JPG
  In Bosrevue 46 verscheen een artikel over het beheer van veteraanbomen (Joye, 2013). Daarin worden veteraanbomen geassocieerd met lichtrijke omstandigheden, en wordt ook in de beheeradviezen gesuggereerd dat ze blijvend voldoende licht moeten krijgen. Regelmatige vrijstelling en extensieve begrazing kunnen hierbij soelaas bieden. Maar hoe zit het met veteraanbomen in gesloten bossen of in onbeheerde bossen? Komen daar ook veteraanbomen voor, en hoe moeten we ermee omgaan?

  Lees meer over "Schaduwveteraanbomen een contradictie?"

  Labels:

 7. Inverde | Boomslepen met paarden

  01-06-13 12:47 door Robbie Goris

  44-5.PNG
  Paardenkracht in de bosbouw is een actueel thema. Getuige, hiervan zijn allerlei projecten, cursussen en demonstratiesb het afgelopen jaar.

  Lees meer over "Inverde | Boomslepen met paarden"

  Labels:

 8. Bossen beheren als complexe adaptieve systemen

  01-06-13 12:37 door Wim Buysse

  44-3.PNG
  Donderdag 9 mei 2013 overschreed het CO2-gehalte in de atmosfeer voor het eerst in de menselijke geschiedenis 400 ppm (Van Puymbroeck, 2013). We zijn ondertussen absoluut zeker dat de klimaatverandering een feit is. Binnen een paar decennia zal de gemiddelde temperatuur gestegen zijn (waarschijnlijk met 2 tot 4 °C), ons neerslagsysteem zal gewijzigd zijn waardoor natte perioden zullen afwisselen met periodes van extreme droogte en de kans op zware stormen zal toenemen. Dit alles zal onder andere een migratie van soorten op gang brengen. In een geglobaliseerde wereld betekent dit ook dat er nieuwe ziekten, plagen en invasieve exoten kunnen opduiken. En tegelijk doen zich ook nog andere grootschalige veranderingen voor: economische veranderingen, urbanisatie, milieuvervuiling, verlies aan biodiversiteit, geopolitiek... 

  Lees meer over "Bossen beheren als complexe adaptieve systemen"

  Labels:

 9. Vanonder het mos | Van paardenstoeterij tot zwaenepoel

  01-06-13 11:49 door Hans Baeté

  44-2.PNG
  Laat je in deze rubriek verwonderen door grappige, indrukwekkende en leerrijke boswaarheden uit het verleden. Eigen bijdragen en ideeën zijn steeds welkom op het redactieadres!

  Lees meer over "Vanonder het mos | Van paardenstoeterij tot zwaenepoel"

  Labels:

 10. Kan de kersenpitkever het invasieve karakter van Amerikaanse vogelkers inperken?

  01-03-13 11:30 door Annelies Smeets

  43-3.PNG

  Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een van de belangrijke invasieve exoten in Vlaanderen. De aanwezigheid van deze plantensoort in onze bossen kan een aantal negatieve gevolgen met zich meebrengen. Dichte struiklagen van Amerikaanse vogelkers belemmeren bijvoorbeeld de natuurlijke verjonging van meer lichtbehoevende boomsoorten. Bij een aantal studies over Amerikaanse vogelkers werd opgemerkt dat de kersenpitkever (Furcipus rectirostris) vruchtjes van deze struik aantastte. Zo ontstond de vraag ‘Zou de kersenpitkever het invasieve karakter van Amerikaanse vogelkers kunnen inperken?’. Het doel van dit onderzoek was meer inzicht te verwerven over de kever en onder welke omstandigheden en in welke mate deze Amerikaanse vogelkers aantast. 

  Lees meer over "Kan de kersenpitkever het invasieve karakter van Amerikaanse vogelkers inperken?"

  Labels: