Label

 1. De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?

  30-03-17 11:05 door Ellen Desie, Bart Muys, Karen Vancampenhout

  BR61figuur_hoofd.JPG

  Bosbodems hebben het potentieel om te fungeren als een natuurlijke opslagplaats voor atmosferische koolstof, meer bepaald CO2. Bijgevolg kwam koolstofopslag in bossen op de politieke agenda als een mogelijke strategie voor het tegengaan van de klimaatverandering. Om deze strategie verder te optimaliseren is een beter begrip van de koolstofvastlegging en de stabiliteit van deze vastlegging, in functie van bosbeheer essentieel. In deze studie werd het effect van omvorming van half-natuurlijk loofbos naar Fijnspar op de koolstofdynamiek onderzocht. De resultaten tonen een verrassend sterk boomsoorteffect.

  Lees meer over "De donkere kant van het bos: hoe beïnvloedt omvorming naar Fijnspar de vastlegging van bodemkoolstof in het bos van de Gaume?"

  Labels:

 2. De Revue gepasseerd | Het verborgen leven van bomen

  15-03-17 15:52 door Dries Van der Heyden

  BR61derevuegepasseerd_coverfoto.jpg

  Op minder dan twee jaar tijd verwierf de Duitse boswachter Peter Wohlleben (1964) grote bekendheid met zijn boek Het verborgen leven van bomen (origineel: Das geheime Leben der Bäume). Terwijl de eerste druk in 2015 slechts een oplage had van 4000 exemplaren, werd het uiteindelijk met meer dan 300 000 verkochte exemplaren het bestverkochte non-fictie boek in Duitsland (De Morgen, 2016).

  Lees meer over "De Revue gepasseerd | Het verborgen leven van bomen"

  Labels:

 3. Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen

  09-03-17 10:55 door Kristine Vander Mijnsbrugge, Marijke Steenackers, Lieven De Smet

  BR60oogstgelderseroosWVH08.jpg

  Bosbouwkundig teeltmateriaal kennen we als het  bosplantsoen dat we kopen bij de bosboomteler voor de aanleg van een bos. Het wordt door de teler opgekweekt uit zaad of stekmateriaal dat geoogst wordt op het zogenaamde erkend bosbouwkundig uitgangsmateriaal. Voor zaad kan dit een haag, houtkant, bomenrij, bosrand, bosbestand of zaadtuin zijn. Deze officiële bron van zaad wordt gekenmerkt door een benaming, een uniek erkenningsnummer en tevens door een geografisch herkomstgebied.

  Lees meer over "Aanpassing herkomstgebiedafbakening voor boom- en struiksoorten in Vlaanderen"

  Labels:

 4. Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?

  10-02-17 13:40 door Rita Sousa-Silva

  BR59_Rita_FIG3.jpg

  Klimaatveranderingen zullen voor het bos nieuwe omstandigheden creëren. Dat zal een aangepast beheer vereisen met inbegrip van preventieve maatregelen.

  Lees meer over "Klimaatadaptatie in het bosbeheer: een mythe of een feit?"

  Labels:

 5. Inverde | De straffe stokzaag

  10-02-17 13:40 door Robbie Goris

  BR59_Grove den opsnoeien met stokzaag.JPG

  Met een stokzaag kan je van op de grond de takken van een jonge boom afzagen, tot een hoogte van ongeveer 6 meter. Als je met je bosbeheer kwaliteitshout nastreeft, is de stokzaag een verplicht item in je werkschuur!

  Lees meer over "Inverde | De straffe stokzaag"

  Labels:

 6. Inverde | De handige handlier

  31-12-16 12:00 door Robbie Goris

  BR58Inverde_FIG1handlier met toebehoren.JPG

  Een handlier is een werktuig met twee gezichten. Het is best een zwaar en omslachtig ding om door het bos te zeulen. Trekken met de handlier gaat heel traag. Maar als je iets vervelends op te lossen hebt, is de handlier plots je sterkste vriend!

  Lees meer over "Inverde | De handige handlier"

  Labels:

 7. De ARCHI-methode toegepast op aftakelende zomereiken

  01-10-16 14:39 door Christophe Drénou, Marine Bouvier, Jean Lemaire

  Hoe zie je welke eiken in een bosbestand het best zullen reageren op stress? Hoe beoordeel je in een vroeg stadium of de aftakeling van bomen omkeerbaar of onomkeerbaar is? Dat kan nu dankzij de ARCHI-methode. Dit artikel is gebaseerd op onderzoek dat uitgevoerd werd tijdens het project ‘Atlantische eikenbestanden en klimaatverandering: begrijpen en handelen’ (Les chênaies atlantiques face aux changements climatiques: comprendre et agir, Lemaire et al., 2010) en werd uitgewerkt in een ingenieursthesis (ENITA Bordeaux – Bouvier, 2010). De hier voorgestelde ARCHI-methode laat bosbeheerders toe om de veerkracht van zomereiken na een stresssituatie te beoordelen. Zo kunnen objectievere beheerkeuzes gemaakt worden, bijvoorbeeld bij het aanduiden van toekomstbomen of dunningen.

  Lees meer over "De ARCHI-methode toegepast op aftakelende zomereiken"

  Labels:

 8. 30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering

  01-07-16 15:23 door Geert Sioen, Peter Roskams, Pieter Verschelde

  In 1979 brachten de Verenigde Naties de Resolutie over de grensoverschrijdende luchtverontreiniging tot stand. De meetnetten en proefvlakken voor het opvolgen van de bosvitaliteit kwamen er in de jaren 1980, als gevolg van verschillende verordeningen van de Europese Unie en het ICP-Forests-programma (www.icp-forests.net). Sindsdien worden jaarlijks meetresultaten aan het ICP-Forests gerapporteerd. Wat oorspronkelijk ontstond als een project voor het opvolgen van de gevolgen van luchtverontreiniging, groeide uit tot een meetnet waarin niet alleen de gezondheidstoestand van bomen wordt beoordeeld, maar ook de bodem- en bladtoestand, vegetatie, dood hout… 

  Lees meer over "30 jaar monitoring van de bosvitaliteit in Vlaanderen en Europa: van luchtverontreiniging tot klimaatverandering"

  Labels:

 9. 5 jaar FORBIO, Een tussentijdse update van het belgische boomsoortendiversiteitsexpiriment

  24-12-15 16:53 door Thomas Van De Peer, Margot Vanhellemont, Evy Ampoorter, Lander Baeten, Bart Muys, Quentin Ponette, Kris Verheyen

  54-2.PNG

  In 2010 werd in het themanummer FORBIO (Bosrevue 32) geschetst hoe biodiversiteit samenhangt met het functioneren van (bos)ecosystemen. Dit themanummer was het startschot voor een grootschalig boomsoortendiversiteitsexperiment in België, genaamd FORBIO. Met 90 000 aangeplante boompjes van 10 verschillende boomsoorten wou men onderzoeken of en in welke mate gemengde bossen beter functioneren in vergelijking met monoculturen. Na vijf jaar bosontwikkeling en intensief onderzoek wordt nu een eerste tussentijdse balans opgemaakt. Al in deze jonge ontwikkelingsfase blijken de kenmerken van de verschillende boomsoorten belangrijk te zijn voor het functioneren van het bosecosysteem.

  Lees meer over "5 jaar FORBIO, Een tussentijdse update van het belgische boomsoortendiversiteitsexpiriment"

  Labels:

 10. Wat betekent Natura 2000 voor de privébosbeheerder

  24-12-15 16:47 door Rik De Vreese

  54-1.PNG

  De realisatie van het Natura 2000-netwerk in Vlaanderen is momenteel dé prioriteit van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Natura 2000 omvat de Europese habitat- en vogelrichtlijngebieden en dit netwerk van natuurgebieden is het grootste wereldwijd. In Vlaanderen omvat Natura 2000 166.187 ha, waarvan 21.000 ha privébos. Natura 2000 brengt heel wat veranderingen met zich mee: beleid, regelgeving en subsidiëring zijn gewijzigd of zullen gewijzigd worden. Voor de bosbeheerder op het terrein is er op dit moment nauwelijks iets veranderd. Nadat de definitieve uitvoeringsbesluitengoedgekeurd worden door de Vlaamse Regering (wat in de komende maanden zou gebeuren), zal er echter veel wijzigen. De voornaamste wijzigingen zullen wellicht pas in 2017
  gebeuren. We lichten hieronder de belangrijkste wijzigingen toe.

  Lees meer over "Wat betekent Natura 2000 voor de privébosbeheerder"

  Labels: